مشاهده فیلم آموزشی مگنت تراپی

       مشاهده فیلم آموزشی

        برروی لینک زیر کلیک کنید

   مگنت تراپی

دکتر محسن حسین زاده پاریزی پزشک -متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی وفیزیوتراپی کرمان-چهار راه طهماسب آباد-ابتدای بلوار جهاد- ساختمان پزشکان جهاد-طبقه اول